Obsah,


DemoAutoPlast.cz

Aktivace povrchu plastů

Obrázek8Povrchové napětí je jednou z klíčových podmínek excelentní přilnavosti barvy či lepidla na jakýkoli, tedy i plastový povrch.

Na trhu existuje celá řada technologií, které více či méně úspěšně povrchové napětí dílců ovlivňují.

Dlouhodobým výzkumem a experimentováním s našimi plastovými dílci jsme se již v roce 2002 rozhodli pro investici do nové technologie aktivace povrchového napětí směsí fluorových plynů, tedy fluorizací.

Působením fluorových plynů na povrch plastového dílce dochází k částečnému nahrazení atomů vodíku atomy fluoru. Vzniklá tak fluor-karbonová vrstva, která se pak s výhodou využívá v nejrůznějších oblastech.

Hlavními výhodami, které proces fluorizace plastových dílů přináší, jsou:

  • dramaticky vyšší povrchové napětí dílce vedoucí k mnohem lepší přilnavosti barev a lepidel.
  • snížení ztráty barevnosti dílců v čase
  • snížení průchodnosti stěn nádob na mikroskopické úrovni
  • v porovnání s jinými srovnatelnými technologiemi téměř nezatěžuje životní prostředí
  • plastové díly ošetřené procesem fluorizace jsou plně recyklovatelnéObsah,