Obsah,


DemoAutoPlast.cz

Kariéra

Politika lidských zdrojů a rovné příležitosti

Úspěch každé organizace tvoří její lidé. Každá firma je jen tak úspěšná, jak nápadití, pracovití, pilní a nadaní jsou její lidé.

Inspirující pracovní prostředí, zdravá týmová soutěživost, neustálé hledání nových metod a odměňováním dobrých nápadů, to jsou od nepaměti základní předpoklady pokroku. Tyto hodnoty bezvýhradně sdílíme, zaměřujeme na ně naše cíle a odvozujeme od nich naši strategii a každodenní úsilí.

Naší absolutní prioritou je soustavné zlepšování všech našich činností, procesů a postupů a bourání bariér. Vše, co dnes děláme nebo v budoucnu budeme dělat, lze vylepšit.

Podíl každého člena našich teamů na každodenním soustavném zlepšování je důležitý a hodnotný. Jen za předpokladu tohoto společného a nikdy neutuchajícího úsilí dokážeme dojít dál, rozšířit obzory našeho působení, vidět věci v nových souvislostech a generovat hodnotu jak pro naše zákazníky, tak i spolupracovníky a vlastníky.

Jsme společností bez předsudků. Všechny své spolupracovníky přijímáme, hodnotíme a rozvíjíme bez ohledu na jejich věk, pohlaví, sexuální orientaci, náboženství, přesvědčení, rasu nebo národnost.
Obsah,