Obsah,


DemoAutoPlast.cz

Životní prostředí

Prostředí, ve kterém žijeme a podnikáme, nám není lhostejné. Proto veškeré své stávající aktivity i rozvojové projekty důsledně hodnotíme z pohledu dopadu na životní prostředí.

Z hlediska environmentální politiky a strategie rozvoje jsme si stanovili 3 základní okruhy aktivit:

  • Snižování množství plastového odpadu soustavným snižováním materiálové náročnosti našich výrobků a úrovně zmetkovitosti
  • Soustavné vyhledávání příležitostí k uplatnění našich odpadů jako recyklátu
  • Kontrola a monitorování emisí daleko nad rámec legislativních požadavků

V rámci zavedeného EMS byly identifikovány v souladu s požadavky normy ISO 1400 dopady všech našich aktivit na životní prostředí a byl vytvořen a je neustále aktualizován Registr environmentálních aspektů.

Všechny environmentální aspekty jsou přezkoumávány v rámci měsíčních porad vedení z hlediska jejich závažnosti, nejvýznamnější jsou řešeny formou specifických akčních plánů.

Pro řízení všech identifikovaných environmentálních aspektů jsou vypracovány a důsledně aplikovány dokumentované postupy jejich řízení a soustavného zlepšování.
Obsah,