Obsah,


DemoAutoPlast.cz

Charta kvality

Pracovní týmy koncernu AFE chtějí uspokojit každého zákazníka, externího i interního, tím, že dodávají výrobky a služby odpovídající technickým specifikacím a očekáváním zákazníka.

Proto každý člen týmu vyznává hodnoty TOTÁLNÍ KVALITY a zavazuje se:

  • dělat svoji práci správně hned napoprvé
  • mít pozitivní přístup k soustavnému zlepšování
  • udržovat konstruktivní dialog s partnery

Vedení firmy se zavazuje podporovat aktivity, které jsou v souladu s hodnotami TOTÁLNÍ KVALITY.
Obsah,